Αυτοκίνητα Νατσόλης

Γ. Παπανδρέου 22 (πρώην Ανθέων), Θεσσαλονίκη.

Τηλ. 2310 860 166.

info@autonatsolis.gr – www.autonatsolis.gr